luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5013 ha
Intravilan: 615 ha
Extravilan: 4398 ha
Populatie: 2033
Gospodarii: 1200
Nr. locuinte: 1200
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 1
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Lădeşti, Dealu Cornii, Măldăreşti, Popeşti, Ciumagi, Pasculeşti, Gageni, Chiriceşti, Cermegeşti, Olteanca
Asezarea geografica:
Comuna este situată în partea centrală a judeţului Vâlcea, într-o zonă de deal, pe valea Râului Cerna de-o parte şi de alta a aceastuia.
Este străbătută d DN 65C, DJ 676B şi DJ 673
Localităţi vecine:
Nord - comuna Lăpuşata
Sud - comuna Fărtăţeşti
Est - comunele Roeşti, Pesceana şi Glavile
Vest - comunele Fărtăţeşti, Roşiile, Lăpuşata
Activitati specifice zonei:
Agricultura
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Comerţ
Prestări sevicii
Evenimente locale:
Târg duminica de animale, păsări, cereale, etc şi piaţă mixtă
Bâlciuri tradiţionale: Duminica Floriilor şi Obrejenie - 6 august
Facilitati oferite investitorilor:
Acces la infrastructură rutieră: DN 65C, DJ 676B şi DJ 673
Acces la reţelele publice de alimentare cu apă şi canalizare, energie electrică, telefonie, internet, cablu TV
Suprafaţă mare de teren intravilan liber pentru construcţii
În domeniul agricol:
- înfinţarea de ferme pentru creşterea animalelor, înfiinţarea de plantaţii pomicole zona fiind recunoscută cu un mare potenţial zootehnic şi pomicol
înfiinţarea de IMM-uri cu activităţi de producţie şi comerţ
Centrul de asistenţă medico-socială cu capacitate de 100 paturi
Unitate CEC
Unitate Poşta Română
Unitate Creditcoop
Dispensar medical uman
Dispensar veterinar
Două cabinete stomatologice
Proiecte de investitii:
Modernizare drumuri de interes local - asfaltare 7 km
Extindere reţea alimentare cu apă - 8 km
Extindere reţea canalizare ape menajere - 9 km